Jak číst v grafech | Mňamka #101

Pro lepší zobrazení informace z více dat se používají grafy. Jsou to vlastně takové obrázky, které ukazují, jak se jedna věc mění ve vztahu k druhé. Tedy naučit se grafy správně číst je otázka jak interpretace, tak jak spolu informace souvisejí. Mělo by z nich být na první pohled patrné, co nám chtěl jimy básník říct. Než ale začneme v grafech dobře číst, je potřeba je nejprve správně popsat - mrkněte na předchozí článek - Z čeho se skládá graf.

A stejně tak jako existuje nějaký základní postup, jak by měl být graf popsaný, existuje i postup, jak by se v něm mělo číst. Tak jdeme na to. 

1. Nejprve názvy 

Pokud máte dobře popsaný graf, máte štěstí a moc nemusíte zkoumat. Název grafu nám dost napoví, na co koukáme. Pokud to ale není zřejmé nebo chceme vyčíst jinou informaci, nejprve se zaměříme na osy grafu - Co vyjadřuje osa x a co osa y?

2. Měřítka 

Když víme, co jaká osa představuje, zaměříme se na měřítka. Aspoň jedna osa ukazuje nějaké hodnoty - v našem případě je to osa y a ukazuje celkové prodeje - no jo, ale v čem? Ano, v kusech. Je velký rozdíl jestli se bavíme o přírůstku v kusech nebo paletách.

3. A teď: Co nás zajímá 

Časové prvky jako dny, týdny, měsíce a roky jsou téměř vždy uvedeny na vodorovné ose x a měření bývají zase na svislé ose y. Abychom získali potřebnou informaci, je potřeba si uvědomit, na co se ptáme. Od otázky se totiž odvíjí, jak se budeme na grafu pohybovat:

  • [A] Kolik kusů produktu Z se prodalo v listopadu 2018? - Tak tady víme, že se ptáme na listopad - jdeme tedy nejprve na osu x, najdeme listopad a jdeme z bodu směr nahoru, až se dotkneme křivky. Pak už jen od křivky doleva k ose y, kde najdeme naši odpověď => V listopadu 2018 se prodalo 28 kusů produktu Z.
     

  • [B] V jakém měsíci 2018 prodalo 28 kusů? - Tak tady to bude přesně naopak. Nejprve si najdeme údaj, který víme => na ose y najdeme 28 a jdeme doprava, až narazíme na křivku. A od ní, pak už dolů až k měsíci na ose x, kde je naše odpověď => V roce 2018 se prodalo 28 kusů v měsíci listopadu.

Tohle je úplný základ, jak postupovat při čtení grafu. Dále sem patří informace, zdali křivka klesá nebo stoupá, jak se chová vůči druhé křivce v grafu atd. To už pak ale záleží jaký graf máme, jaké informace v něm hledáme a a na co se přesně ptáme. Pokud vás téma zajímá, mám jako vždy pár zajímavých odkazů: 

Zapomněla jsem na něco? Chcete se na něco zeptat? Napište mi. 

Eva

Eva Hankusová
detektiv nových příležitostí
LinkedIn

Jaká je Vaše komfortní zóna BI ve firmě? | Mňamka #25

Jaká je Vaše komfortní zóna BI ve firmě? | Mňamka #25

Zavedení BI ve firmě obvykle znamená něco, co se bez nadsázky dá nazvat vystoupením z komfortní zóny. Proč tomu tak je? Jste na to připraveni? Tento článek Vás může v mnohém inspirovat a navíc si můžete sami vyzkoušet kvíz, jak na tom jste.

Základní datové typy | Mňamka #41

Základní datové typy | Mňamka #41

Datové typy. Jeden ze základních stavebních kamenů datové analytiky a programování vůbec. Správná klasifikace datového typu nám ulehčí spoustu budoucích troubles. Tak se na to pojďme podívat. A jak už je zvykem, přidali jsme i pár zajímavých odkazů s problematikou.

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): Co jsou, jak na ně a pár příkladů k tomu. | Mňamka #59

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): Co jsou, jak na ně a pár příkladů k tomu. | Mňamka #59

Mr. Wiki říká, že KPI je "pomůcka pro měření výkonnosti, která se běžně používá k měření úspěšnosti aktivity organizace." Já bych řekla, že KPIs jsou indikátory definující zdraví naší firmy. Jak je nastavit, aby nám to k něčemu bylo? A dokážete nějaké vyjmenovat?