Z čeho se skládá graf | Mňamka #94

Stejně jako má svá pravidla například gramatika, tak jsou pravidla i proto, z čeho se skládá graf. I zde platí obecná pravidla “méně je více” a “musí být jasné na první dobrou”, co tím chtěl básník říct. 

Pojďme si to rovnou ukazovat na jednoduchém příkladu. Máme data o prodejích produktu Z po jednotlivých měsících za rok 2018 a 2019. Zajímá nás, jak si vede v během roku, ale hlavně chceme vědět, zdali se nějak projevila na prodejích historicky první investice do předvánoční kampaňe v roce 2019.

Závislé a nezávislé proměnné (Dependent and Independent Variables)

Prodeje závisí na měsících (Vánoce, letní dovolené, nástup do školy atd.), ale měsíce nezávisí na prodejích. V tomto případě jsou prodeje tzv. závislou proměnnou a měsíce v roce tzv. nezávislou proměnou (na měsíc leden připadá právě tolik prodejů, ale pro tolik prodejů nepřipadá právě takový měsíc). V grafu můžeme mít více než jednu závislou proměnnou - v našem případě jsou to dvě města, která sledujeme spolu nebo můžeme přidat třeba porovnání za předchozí období.

Osy (The Axes)

Základní graf má dvě osy - na osu x (vodorovnou) patří nezávislá proměnná a na osu y (svislou) patří závislá proměnná. Osy x a y se protínají v bodě, který se nazývá počátek (souřadnice 0,0). Kde přesně je počátek nám taky určuje, jaké hodnoty máme v datech (grafu). Například pokud máme pouze kladné, počátek je v grafu  na pozici vlevo dole. Pokud jsou třeba hodnoty pro osu x pouze záporné, počátek začíná v pravo dole. 

Každá osa musí být dobře a srozumitelně popsána (The Axis Labels). Štítek by měl obsahovat o jakou proměnnou se jedná - např. osa x = Měsíce, osa y = Celkové prodeje (ks).

Měřítko (The Scale)

Každá osa má měřítko. Rozsah je dán daty, se kterými pracujeme. Počátek je zpravidla od nuly nebo od (nejlépe) celého čísla, které je o něco nižší než nejnižší číslo v datech. Konec na ose by měl být jen o něco vyšší než je nejvyšší hodnota v datech (opět nejlépe celé číslo, v případě pouze záporných hodnot to může být i nula). Měřítko zpravidla jde od nejnižšího čísla po nejvyšší a ve “stejně velkých” násobcích apod. Např. body na ose y by měly být: 0, 5, 10, 15, ..., 50 (pro data 14 - 48). A naopak by například nemělo vypadat takto: -1, 4, 14, 13.5, 25, 50.  

Občas se také používají dva grafy v jednom - tzv. Dual Axes (např. jedna osa x, dvě osy y) - v takovém případě je víc než kdy jindy nutné ohlídat měřítko, aby informace na první pohled nebyla zavádějící. Mimochodem tohle pravidlo je dobré mít na pamětí i v případě tvorby dashboardu - vždy může být zavádějící koukat na jeden graf prodejů v kusech a vedle mít třeba graf prodejů v jednotce balení (vždy to musí být jasné na první pohled nebo jasně vysvětlené).

Jednotky (The Units)

Trochu jsem to už naťukla výše. Pokud cokoliv měříme, musíme zahrnout jednotky nebo číselné hodnoty, aby bylo jasné o čem to vlastně mluvíme. Takže nestačí pouze na osu y napsat: Celkové prodeje, ale je nutné udat i jednotku, ve které ty prodeje počítáme - Celkové prodeje v kusech (ks)

Legenda (The Legend)

Legenda je za mě důležitá vždy, i když ji občas někdo vynechá. Nikdy prostě nevíte, kdo se na to bude koukat a jak moc je ve čtení grafů zdatný. Proto, prosím, vždy přidejte legendu - co jsou zelené čáry, co jsou modré čáry atd…

Název grafu (The Title)

I zde bych doporučila používat. Nemusí to být nutně jen: “Porovnání celkových prodejů produktu Z - rok 2018/2019”, ale pokud data někomu prezentujete, můžete titulek využít pro vypíchnutí hlavního sdělení.

Datové body (The Data Points)

Datový bod je vlastně hodnota v datech, kterou znázorňujeme na grafu. Občas je dobré zvýraznit nějaký bod, který je pro nás důležitý a snažíme se jím něco čtenářovi sdělit. Některé vizualizační nástroje navíc nabízí zobrazování hodnoty bodu “po najetí myši”, čtenář tak může hned vidět detail bodu a co představuje.

Křivka, čára, sloupec…?

Jako existují základní pravidla pro grafy, existují i pravidla proto, jaký druh grafu zvolit. Vždy platí, že pro určité situace jsou některé grafy vhodnější než jiné. Vždy byste měli vědět, proč jste vybrali zrovna ten či onen způsob zobrazení. Nezapomínejte i na vhodně zvolené barvy a další zásady data storytellingu. 

Tady jsou na toto téma některé starší Bizztro Mňamky:

Zapomněla jsem na něco? Chcete se na něco zeptat? Napište mi. 

Eva

Eva Hankusová
detektiv nových příležitostí
LinkedIn

Jaká je Vaše komfortní zóna BI ve firmě? | Mňamka #25

Jaká je Vaše komfortní zóna BI ve firmě? | Mňamka #25

Zavedení BI ve firmě obvykle znamená něco, co se bez nadsázky dá nazvat vystoupením z komfortní zóny. Proč tomu tak je? Jste na to připraveni? Tento článek Vás může v mnohém inspirovat a navíc si můžete sami vyzkoušet kvíz, jak na tom jste.

Základní datové typy | Mňamka #41

Základní datové typy | Mňamka #41

Datové typy. Jeden ze základních stavebních kamenů datové analytiky a programování vůbec. Správná klasifikace datového typu nám ulehčí spoustu budoucích troubles. Tak se na to pojďme podívat. A jak už je zvykem, přidali jsme i pár zajímavých odkazů s problematikou.

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): Co jsou, jak na ně a pár příkladů k tomu. | Mňamka #59

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): Co jsou, jak na ně a pár příkladů k tomu. | Mňamka #59

Mr. Wiki říká, že KPI je "pomůcka pro měření výkonnosti, která se běžně používá k měření úspěšnosti aktivity organizace." Já bych řekla, že KPIs jsou indikátory definující zdraví naší firmy. Jak je nastavit, aby nám to k něčemu bylo? A dokážete nějaké vyjmenovat?