Základní role ve světě dat | Mňamka #67

Datový analytik, datový vědec, datový architekt... Uživatel...? Budujete BI tým a máte v tom maglajs? S boomem dat ve světě se nám jasněji rýsují jednotlivé role členů datového týmu. A protože je tento týden budu probírat na dalším běhu DA Czechitas, rozhodla jsem se napsat takové malé shrnutí i do našich Mňamek. Prostě dvě mouchy jednou ranou, znáte to :-)

Kdo je kdo - základní role

Níže jsem vypsala 4 základní role a co by měla mít každá na starosti:  

UŽIVATEL

 • Rozhodovat se

 • Odpovídat si na otázky

 • Pravidelně se ujišťovat, že plní

 • Spolupracovat / komunikovat

 • ...

ANALYTIK

 • Vizualizovat
 • Interpretovat
 • Spravovat katalog “kmenových dat”
 • Generovat a ověřovat hypotézy
 • Vytvářet podklady pro uživatele
 • ...

DATA SCIENTIST

 • Testovat hypotézy
 • Vytvářet a testovat matematické modely
 • Vytvářet a testovat logiku “chytrých” (AI) systémů
 • ...

DATA ENGINEER

 • Extrahovat data
 • Čistit
 • Transformovat do podoby použitelné pro Analytika / Data Scientistu
 • ...

Nejdůležitější je... Uživatel

Pokud máme ve firmě nebo organizaci řešit cokoli s daty, musíme se vždy zastavit a zamyslet se nad tím, kdo to bude používat. A úplně nejlépe, když je ta osoba od začátku součástí projektového implementačního týmu. Lidi ve firmě dělíme na 3 úrovně řízení, už jen proto, že každý řeší trochu jiné otázky: 

TOP Mng (strategie)

 • Vyplatí se nám postavit nové sklady?
 • Do jakého zákaznického segmentu se vyplatí investovat?

Střední management
(řídí proces)

 • Plníme průběžně nastavené kvóty?
 • Kde hrozí, že je nesplníme?
 • Co mám udělat, abysme splnili?

Řadoví zaměstnanci
(chtějí být úspěšní)

 • Kolik přinesu domů tento měsíc?
 • Komu zavolat, abych měl co největší šanci udělat obchod?

Uživatelé řeší v zásadě 2 základní způsoby užití (use case): 

 • Pravidelné sledování předpřipravených vizualizací
 • Self-service ad-hoc analýza

Další role v datovém - business inteligence projektu?

Obrázek za 1000 slov. Tento jsem si půjčila ze stránky Passionned Group - najdete tam i jednotlivé role podrobně popsány.  Na obrázku jsou rozděleny na více či méně technologické a zdali jde spíše o roli managementu nebo delivery. Základní role jsou znázorněny modře, doplňkové oranžově. 

No a je to. Samozřejmě jsou společnosti, kde se mohou jednotlivé role více či méně prolínat a nemusí to být tak jak tady popisuju. 

Máte to tak někdo? Napište mi. 

Eva

Eva Hankusová
detektiv nových příležitostí
LinkedIn

Jaká je Vaše komfortní zóna BI ve firmě? | Mňamka #25

Jaká je Vaše komfortní zóna BI ve firmě? | Mňamka #25

Zavedení BI ve firmě obvykle znamená něco, co se bez nadsázky dá nazvat vystoupením z komfortní zóny. Proč tomu tak je? Jste na to připraveni? Tento článek Vás může v mnohém inspirovat a navíc si můžete sami vyzkoušet kvíz, jak na tom jste.

Základní datové typy | Mňamka #41

Základní datové typy | Mňamka #41

Datové typy. Jeden ze základních stavebních kamenů datové analytiky a programování vůbec. Správná klasifikace datového typu nám ulehčí spoustu budoucích troubles. Tak se na to pojďme podívat. A jak už je zvykem, přidali jsme i pár zajímavých odkazů s problematikou.

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): Co jsou, jak na ně a pár příkladů k tomu. | Mňamka #59

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): Co jsou, jak na ně a pár příkladů k tomu. | Mňamka #59

Mr. Wiki říká, že KPI je "pomůcka pro měření výkonnosti, která se běžně používá k měření úspěšnosti aktivity organizace." Já bych řekla, že KPIs jsou indikátory definující zdraví naší firmy. Jak je nastavit, aby nám to k něčemu bylo? A dokážete nějaké vyjmenovat?