Fintech

V odvětví, kde každý detail může rozhodnout o úspěchu je práce s daty zásadní. Informace získané z dat umožňují organizacím předvídat trendy, personalizovat služby a maximalizovat bezpečnost

Realizovali jsme úspěšné projekty
u těchto klientů

Konkrétní příklady řešených oblastí v tomto odvětví?

KPI's a segmentace zákazníků

Informace o počtu aktivních uživatelů, CAC či CLV vám přinesou strategický pohled na vaše podnikání. Segmentací vašich zákazníků získáte ucelený nástroj pro zvýšení efektivity marketingových a prodejních aktivit, které vedou k vyšší spokojenosti vašich zákazníků, ale i lepším obchodním výsledkům.

Marketingová efektivita

Analýza dopadu marketingových výdajů na návštěvnost webu. Tento nástroj pomáhá optimalizovat využití marketingového rozpočtu tím, že poskytuje přehled o efektivitě investic do různých marketingových kanálů a přímý vliv na zvýšení návštevnosti webu či konverzních poměrů.

Spokojenost zákazníků a hodnocení

AI vyhodnocení sentimentu textových hodnocení nasbíraných z různých datových zdrojů nabízí nástroj pro zlepšení interních procesů, služeb a produktů na základě zpětné vazby od zákazníků.

Finanční reporting

Automatizované reporty jako je Výkaz zisku a ztráty (P&L statement), Rozvaha, Přehled cash flow nebo Rozpočet vs. skutečnost (Budget vs. Actual) ušetří hodiny práce a minimalizují možnost chyby manuálním zásahem.

Finanční technologie

Pojďme společně prozkoumat možnosti pro váš růst!

Naším cílem je naslouchat a porozumět, bez závazků a prodejních taktik.

Naše první setkání je věnováno vám. Chceme navnímat vaše podnikání a zjistit, zda můžeme podpořit váš růst a rozvoj.

Objevte naše služby

Pomůžeme vaší firmě růst

Nechte nám vzkaz. Ozveme se vám do 24 hodin.