Data Governance

Začněte správně s Data Governance. Vybudujeme pro vás pevný rámec, který odemkne plný potenciál vašich dat

Naše řešení

Tým

Data Governance je o lidech, kteří ji budují a uplatňují.

Prvním krokem proto je vytvoření týmu zahrnující zainteresované strany (majitelé, management, stakeholders) a správce dat.

Současná situace

Provedeme audit současného řešení a identifikujeme současné problémy, které poslouží jako podněty pro zlepšení. Podíváme se na všechny oblasti Data Governance od datové strategie a architektury až po management datové kvality.

Dovednosti a nástroje

Nezbytné je i hodnocení dostupných nástrojů a dovedností. Vaše společnost bude potřebovat lidi s kompetencemi v oblasti návrhu architektury, modelování dat, řízení projektů, správy databází, bezpečnosti a vývoje reportů. Nevyjímaje nástroje podporující tyto aktivity.

Cílový stav

Dalším krokem je definice cílového stavu, kterého chceme v jednotlivých oblastech pomocí Data Governance dosáhnout.

Definujeme role, odpovědnosti a požadavky, které následně prioritizujeme.

Rámec

Jakmile plně zhodnotíme současný stav je potřeba definovat, jak eliminujeme případné nedostatky. Projdeme společně všechny oblasti Data Governance a definujeme příslušná opatření, procesy a směrnice v závislosti na definovaných požadavcích. Vytvoříme a validujeme plán implementace.

Cesta je cíl!

Data Governance pro vaši společnost je hotová!

Nyní jste připraveni odstartovat implementaci vašeho rámce pro správu dat.

Jakou hodnotu vám přinese Data Governance ?

Kontrola

Sjednocení směrnic a procesů správy dat přináší lepší přehlednost a kontrolu nad daty v celé organizaci.

Adaptace

Správně vybudovaná a uplatňovaná Data Governance poskytuje dostatečnou flexibilitu pro adaptaci na měnící se byznysové požadavky.

Zlepšení rozhodování

Eliminace chyb v datech a zajištění konzistence pomáhá jak při plánování strategie tak v operativním řízení.

Podpora strategického rozhodování

Data Governance poskytuje pevný základ pro strategické rozhodování a dlouhodobé plánování.

Zvýšení důvěryhodnosti dat

Lidé se chtějí rozhodovat na základě dat, kterým věří. Důvěra v data se snadno ztrácí a těžko získává.

Bezpečnost

Efektivní Data Governance pomáhá chránit citlivé informace a zajišťuje, že data jsou používána eticky a odpovědně.

Reference na naši práci

Clutch je platforma, kde najdete jen oveřené reference. Zpětná vazba před publikací vždy projde procesem ověření. Takže opravdu jen reálné zkušenosti s naší prací.

Pojďme si spolu promluvit

Nebudeme vás do ničeho tlačit, nebudeme vám nic nabízet. První schůzky jsou jen o vás, snažíme se pochopit vaše podnikání a vaše potřeby v něm.

Využíváme technologie, kterým věříme

Soustředíme se na technologie, které nás podporují v naší schopnosti přinášet kvalitu,
hodnotu a jednoduchost do každého projektu. Podívejte se, jaké to jsou.

Datový tým jako služba
Co mi přinese?

Místo jednotlivce dodáme zkušenosti celého týmu a mimo to získáte:

Profesionalitu

Jinak to neumíme a ani by nás to nebavilo. Neděláme věci na půl. Děláme je precizně a spolehlivě. Tak, jak to sami očekáváme od ostatních.

Inovace

Věříme v pokrok a inovace, ale ne za každou cenu.
Technologie nám musí především sloužit, a proto ve výsledku využíváme jen ty, které jsme důkladně prověřili.

Flexibilitu

Dokážeme rychle reagovat na potřeby našich klientů.
Není za tím žádné klišé, máme systém, zkušenosti, jsme flexibilní a zastupitelní. Tak jednoduché to je.

Nezávislost

Jsme technologicky nezávislí a doporučíme vám pouze ty nástroje, o kterých víme, že budou vhodné právě pro vás.
A rovnou vás s nimi naučíme pracovat.

Pomůžeme vaší firmě růst

Nechte nám vzkaz. Ozveme se vám do 24 hodin.