Power BI Bookmarks III. – možnosti a limitace využití | Mňamka #409

V posledním díle průvodce po Power BI Bookmarks se podíváme na to, jak lze záložky používat a kdy je naopak lepší zvolit jinou možnost vizualizace.

Jeden z nejčastějších příkladů záložek - vyskakovací panel s filtry - jsme si názorně ukázali již v předchozí části. Hlavní výhodou je úspora místa, která vznikne tím, že filtry a slicery přesuneme do skryté části, přičemž si je uživatel může zobrazit jen v případě, že je chce využít.

Záložky můžete využít i v případě, když potřebujete na report vtěsnat více vizuálů, ale nechcete tak činit na úkor přehlednosti.

Prostřednictvím záložky umístíte na report více objektů na sebe a necháte uživatele, aby si sám vybral, který si zrovna zobrazí. Může se jednat o překlikávání mezi stejnými informacemi, ale v jiné úrovni detailu, nebo může jít o absolutně odlišné objekty. Fantazii se meze nekladou.

Informační funkce

Obsahuje váš report mnoho prvků, které vyžadují dodatečné informace či vysvětlení pro uživatele, jak dané prvky využívat? Buď můžete schovat tyto instrukce do tooltipu ke každému objektu, nebo dáte uživateli možnost zobrazit si všechny informace naráz, čímž mu ušetříte mnoho překlikávání.

Základem tohoto způsobu použití je doplnění reportu o kombinaci tvarů a textových polí, do kterých doplníte instrukce dle vaší potřeby. Záložku pak nastavíte tak, aby se všechny dodatečné informace zobrazily a ukryly po stisknutí určitého tlačítka.

Záložky versus parametry polí

Pojďme nyní od záložek odbočit k jinému nástroji, které nabízí Power BI, a tím jsou parametry polí, neboli Field Parameters.

Parametry polí představují relativně novou funkci Power BI, která umožňuje uživatelům dynamicky měnit metriky nebo dimenze v rámci vizuálů podle svých preferencí. V určitém ohledu tedy suplují funkci záložek, přičemž ale přináší značnou úsporu paměti.

Parametry polí naleznete pod možností Modelování > Nový Parametr > Pole (Modeling > New parameter > Fields)

Pokud chcete vytvořit parametr, zadejte jeho název a vyberte pole, která chcete použít. V tomto ukázkovém případě jsme vybrali dvě metriky, mezi kterými si bude uživatel vybírat – právě ty pro nás představují naše pole.

Stisknutím tlačítka Create se automaticky vytvoří kalkulovaná tabulka, která je zcela odpojená od modelu:

Tato tabulka obsahuje tři sloupce: jméno parametru, které se zobrazí ve sliceru, odkaz na metriky nebo dimenze použité v parametru polí a pořadí těchto polí.

S parametry pracujeme jako s jakoukoliv metrikou nebo dimenzí. V následujícím případě tedy parametr přidáme do Values a za pomoci sliceru vybíráme metriku, kterou chceme v danou chvíli zobrazit v rámci jednoho vizuálu.

Stejného výsledku bychom dosáhli i za pomocí záložek, a to tak, že bychom vytvořili dva grafy, které by se navzájem překrývaly. Proč tedy v tomto případě použít parametry polí namísto záložek?

Použití parametrů je jednodušší a rychlejší, ale hlavně je na jejich fungování potřeba méně paměti. Jistě jste si také všimli, že čím více objektů na stránce máte, tím déle trvá jejich načítání. I když se objekty navzájem překrývají, i tak se v rámci Power BI nahrávají na pozadí. V případě parametrů polí se druhý vizuál začne načítat až v okamžiku, kdy si ho uživatel vybere prostřednictvím sliceru.

Jak jsme tedy uvedli výše, záložky mají mnohé výhody a možnosti jejich využití jsou nepřeberné. I tento nástroj má však své limity, a proto i v případě záložek platí pravidlo používat je s mírou a zamyslet se pro každý use case, zda Power BI nenabízí efektivnější řešení.

Zapomněla jsem na něco? Chcete se na něco zeptat? Napište mi. 

Terka

Tereza Augustinová
datový detektiv
LinkedIn

Základní pojmy v datovém modelování | Mňamka #457

Základní pojmy v datovém modelování | Mňamka #457

Co je to datový model? Jaký je rozdíl mezi konceptuálním a logickým modelem? A k čemu slouží proces tzv. normalizace? Bez datového modelování se dnes v BI obejdete už jen stěží, Kuba si o něm proto připravil krátkou minisérii, ve které si vše probereme od úplných základů. V prvním díle se seznámíme s nejdůležitějšími pojmy, které byste v této souvislosti měli znát, a na jednoduchém příkladu z oblasti sales si ukážeme, jak takový datový model vlastně vypadá. Tak pojďme na to!

MAQL II. - MAQL Reuse factů & Nesting metrik | Mňamka #454

MAQL II. - MAQL Reuse factů & Nesting metrik | Mňamka #454

Proč se vyplatí recyklovat metriky v MAQL? Máme tady pokračování naší krátké minisérie o dotazovacím jazyku MAQL od Péti. V minulém díle jsme si osvětlili základní rozdíl mezi SQL a MAQL a dnes se zaměříme na výhody metrik vytvořených pomocí MAQL a jejich recyklaci. Funguje to přitom podobně jako v případě klasické recyklace surovin. Pokud ji dělat nebudete, ušetříte si možná půl minutky práce, v budoucnu se vám to ale může velmi nepříjemně vrátit. Tak se na to pojďte podívat!

Šaty dělají kód aneb Proč je někdy lepší kebab než velbloud | Mňamka #441

Šaty dělají kód aneb Proč je někdy lepší kebab než velbloud | Mňamka #441

I špatný standard může být lepší než žádný standard. Bez toho totiž ve vašem kódu velmi snadno zavládne chaos. V praxi se např. často stává, že lidé halabala kombinují různé druhy uvozovek, míchají malá a velká písmena v pojmenování proměnných nebo se pro jistotu vůbec žádných jmenných konvencí nedrží. Ostatně, Tomáš už se o tom mnohokrát přesvědčil na vlastní pěst. Sepsal pro vás proto mňamku, ve které si připomeneme, proč byste přece jen nějaký standard při psaní kódu mít měli!