Co jsme udělali

Skokový růst příjmů veterinárních klinik o 20% díky pokročilé analytické platformě

VETS AS je odborníkem ve vývoji sofistikovaného softwarového řešení pro efektivní a moderní správu veterinárních klinik, bez ohledu na jejich velikost. Softwarové řešení od Vets pomáhá optimalizovat náklady a zvyšovat výnosy, což umožňuje veterinárním klinikám dosáhnout maximální efektivity a ziskovosti.

BizzTreat spolupracuje s VETS AS na úspěšné integraci embeddovaného reportingu do jejich softwarového řešení, což poskytuje veterinárním klinikám ještě lepší interpretaci informací, porozumění datům a zodpovězení otázek, které vede k efektivnějšímu řízení jejich klinik.

VETS as
SAAS produkt pro veterinární kliniky


zvýšení marže EBITDA

o 5%


nárůst produktivity pracovní síly

o 15%


zvýšení hrubých příjmů

o 20%


Výchozí situace

Vets As při budování vlastního PMIS (practise management software) produktu od prvopočátku spolupracuje s externí softwarovým týmem. Původním přepokladem bylo, že tento tým bude vyvíjet i data-analytické funkce produktu a základní sadu reportů.

Naše zkušenosti s takovouto výchozí situací:

 • Návrh data-analytických funkcí vyžaduje jiný přístup, koncept, znalosti a zkušenosti, než je návrh transakčního software, jako je PMIS.

 • Realizace datově analytických funkcí předpokládá využití odlišné sady technologií, než vývoj transakčních systémů.

 • Pokud se při vývoji data-analytických funkcí využije přístupů a technologií, typických pro transakční systémy, výsledná řešení často bývají neefektivní pro koncové uživatele.

 • Datová architektura nebývá doménou vývojových týmů, zaměřených na transakční systémy. Často potom tyto týmy bojují s řadou implicitních, dopředu nevyslovených očekávání a požadavků.Zadání od Vets

Zprostředkovat nástroj zákazníkům VETS, který jim pomůže v řízení klinik a optimalizaci procesů.
Pomoci VETS ve vybudování vlastního data-integračního a data-analytického prostředí pro své zákazníky = kliniky, umožňujícího:

Použít jako datový zdroj jak vlastní practise management information system (PMIS), který vyvíjí VETS, tak PMIS třetích stran.

Připojovat dle potřeb zákazníků další datové zdroje.

Čistit, obohacovat a vizualizovat data v jednotném nástroji.

Budovat efektivně data analytické produkty zaměřené na jednotlivé kliniky

Úkoly pro Bizztreat

Firma VETS se na nás obrátila s úkolem získat data z PMIS a nad nimi vytvořit ucelený reporting. Pro splnění tohoto úkolu VETS specifikovalo několik požadavků:

Potřebujeme získat data z PMIS a Google Sheets.

Potřebujeme tyto data očistit, transformovat (obohatit, propojit) a připravit výstupní data pro vizualizační nástroj.

Chceme využít nástroj, který umožní sledovat vývoj dat v čase, provádět potřebné úpravy, optimalizace a především rychle a efektivně přidat další kliniky.

Vizuální výstupy - dashboardy - chceme následně integrovat do našeho softwaru.


Architektura řešení

BizzTreat navrhl řešení využívající otisk v ETL šabloně Bizzflow na platformě Google Cloud Platform. Díky tomuto řešení bylo možné získat data z obou zdrojů a provést potřebné transformace. Poté byly data uloženy výstupní tabulky pro náš vizualizační nástroj. Pro vizualizaci dat byl zvolen nástroj GoodData. Jedním z hlavním důvodů a přidaná hodnota tohoto nástroje a možnost využití funkce Life Cycle Management, která umožňuje konfigurovat a řídit více pracovních prostředí prostřednictvím jednoho hlavního — master — pracovního prostředí.


Naše řešení

Společně jsme vymysleli standardizovaný set dashboardů, které odpovídají na nejdůležitější otázky klinik:

01/
Finanční

 • Jaké jsou základní finanční ukazatele dané kliniky?

 • Jaké produkty / služby / kategorie přináší největší výnosy?

 • Jací pacienti přináší největší výnosy?

 • Jak se vyvíjí počet vystavených faktur?

02/
Zákaznické chování

 • Kolik přibylo nových pacientů/klientů v daném měsíci?

 • Kolik klientů obsloužených za posledních 18 měsíců se vrátilo?

 • Kolik z nich už má naplánovanou další návštěvu?

03/
Ostatní

 • Jaká je věková struktura a demografie pacientů?

 • Jaká plemena přináší největší tržby?

 • Kolik se provedlo laboratorních testů?

 • Kolik produktů zůstává na skladě?

Kromě výše uvedeného odpovídají dashboardy na mnohé další otázky a ještě se nám nestalo, že by konečný zákazník zásadně postrádal jiné oblasti.

I tak tento produkt ve spolupráci s VETS neustále vyvíjíme přičemž využíváme hlavní výhodu Life Cycle Managementu v GoodData — změnu aplikujeme pouze jednou v dev prostřední a pak ji jednoduše propíšeme do všech klientských pracovních prostředí.

Zároveň je bezpečně zajištěno, že každá klinika vidí jen svá data.


Jaká byla spolupráce s BizzTreat?

“Bizztreat nám umožňuje spájať starostlivosť o zdravie domácich miláčikov s kvalifikovanou biznisovou inteligenciou. Vytvárame spolu silný nástroj pre plánovanie a riadenie skupiny veterinárnych kliník v Čechách a na Slovensku.”

Jozef Fico
CEO, VETS AS


Výsledky spolupráce

Když jsme začali pracovat na projektu pro VETS, měli jsme mnoho pozitivních zkušeností s vizualizačním nástrojem GoodData pro klienty, kteří svá data vizualizují pro své interní potřeby. Díky VETS se nám ale otevřely dveře pro vytváření reportingu ve smyslu služby pro jejich koncové zákazníky.

Zapřáhněte datové detektivy

Jsme experti na BI. V podnikových datech čteme jako v čítance.

+420 724 917 911
info@bizztreat.com