Co jsme udělali

Agilní datová analytika pomáhá MALFINI řídit výkon obchodníků a zvyšovat tržby meziročně o 30 %

Ambiciózní prodejní cíle a potřeba efektivně řídit obchodní tým přiměly manažery firmy MALFINI k zásadnímu rozhodnutí. Skoncovat s pomalým a nepřesným reportingem v Excelu a přejít k monitoringu v reálném čase pomocí Business Intelligence.

Ovšem po dvou nezdařených pokusech o implementaci BI a výstavbu datového skladu už v Malfini neviděli světlo na konci tunelu.

Lidé z Malfini nás požádali o pomoc.

Zaměřili jsme se nejdříve na obchod a první verze BI řešení byla hotová do měsíce.
To je agilní datová analytika v podání BizzTreat.

MALFINI
prodejce reklamního textilu


Zvýšení prodeje

o 30%


Day 2 Day target umožňují efektivně řídit celý obchodní tým.


Hlavní výzvy

MALFINI prodává reklamní textil do 19 zemí. Cílem je zvyšovat prodeje o 30 % meziročně. Firma musí efektivně řídit obchodní tým. Je nutné přijmout nové obchodníky, navýšit skladové kapacity a investice do informačních systémů.Problémy z dřívějška

 • Extrémně zdlouhavá implementace trvala 2 roky.

 • Nový OLAP generoval chybná data.

 • Různá oddělení měla různá čísla a vznikaly dohady.

 • Nebylo možné efektivně řídit obchodní tým podle měsíčních reportů

 • Nedařilo se plnit stanovené cíle.

Skutečné potřeby

 • Správně stanovit náklady, aby byl růst prodejů ufinancovatelný.

 • Stanovit přesný denní obchodní plán a modelovat ho na menší celky.

 • Určit si klíčové metriky pro každodenní vyhodnocování obchodního plánu.

 • Průběžná kontrola plnění cíle na základě 1 čísla.

 • Motivace obchodníků k plnění ambiciózních obchodních kvót.


Řešení a taktika

Předchozí řešení BI bylo postaveno na datovém skladu, který bylo potřeba nejprve vybudovat. Tomu obvykle předchází zdlouhavé procesní modelování a složité byznysové analýzy.

Máme bohaté zkušenosti z byznys sféry a víme, jak funguje obchod, marketing, logistika nebo výroba. Známe účetní pojmy, známe potřeby firem a mluvíme jejich jazykem. V Malfini jsme na úvodní schůzce zjistili, že je nejvíce pálí prodej. Proto jsme nejdříve postavili BI pro obchodní divizi. Za měsíc bylo hotovo a statutární ředitel Malfini měl na stole první výsledky.


01/
Očištění dat, vazby, kontext

Zjistili jsme, že z použitých datových modelů nemáme důvěryhodná a správná čísla. To se pak ve firmě hraje přesná hra s nepřesnými čísly. Museli jsme data očistit a pak je spolu provázat a vytvořit správný kontext.

Problém v Malfini byly například slevy. Jedny se aplikují na položky faktury, ty druhé na celou fakturu. Při exportu dat z ERP Karat se do Excelu dostaly jen  jedny slevy. Naše přidaná hodnota je v tom, že jsme vyrobili jednu složenou slevu. Díky tomu se slevy začaly počítat správně.

02/
Denní cíle pro lepší řízení obchodníků

Typický problém řízení obchodního týmu je nemožnost kontrolovat plnění měsíčních cílů na denní bázi. Díky agilní business intelligence mají v MALFINI správná obchodní data k dispozici každý den.

Každodenní cíle (Day 2 Day target) umožňují efektivně řídit celý obchodní tým. Obchodníci jsou průběžně v obraze
a vědí, jakých prodejních výsledků musí dosáhnout, aby naplnili měsíční, kvartální, nebo roční cíl.

03/
Správné metriky vyhodnocování

Firmy jsou většinou schopny vytyčit si jeden cíl. Ale tím to končí, protože nikdo ve firmě nemá sílu průběžně kontrolovat, zdali se k cílí směřuje. Často nejsou manažeři schopni určit si metriky měření cílů. Jak potom ale chtějí držet otěže a mít byznys pod kontrolou? V Malfini jsme stanovili tyto metriky

 • Tržby za zboží

 • Prodané kusy

 • Nominální marže na kusech

 • Procentuální marže na kusech


Jaká byla spolupráce s BizzTreat?

„Datoví detektivové z BizzTreat nám pomohli napravit nekonzistentní data, která padala z datového skladu.“

Radek Veselý
Statutární ředitel MALFINI

Zapojte datové detektivy do vašich projektů

Jsme experti na BI. V podnikových datech čteme jako v čítance.

+420 724 917 911
info@bizztreat.com