Power BI Bookmarks I. – základní principy | Mňamka #379

Bookmarks neboli záložky představují zajímavý nástroj v Power BI, který zvyšuje interaktivitu reportů vytvořených v tomto vizualizačním nástroji a přináší koncovému uživateli nové možnosti, jak si přizpůsobit vizuály podle svých aktuálních potřeb.

Pojďme si nejprve vysvětlit, co znamená Bookmark v Microsoft terminologii. Podobně jako záložka v internetovém prohlížeči umožňuje jeho uživateli přepínat si mezi jednotlivými webovými adresami, bookmark v Power BI zachycuje otisky náhledů na jednotlivé objekty ve vizuálu, mezi kterými si koncový uživatel může taktéž přepínat podle toho, jaké objekty chce zrovna vidět.

Zde je například vytvořen bookmark za účelem toho, aby si uživatel zvolil mezi typem vizuálu – stejná data může vidět buď v tabulce nebo ve sloupcovém grafu, podle toho, co mu více vyhovuje.

Pohled na tabulku:

Pohled na graf:

V tomto příkladu uživatel nepřechází mezi různými reporty, ale nachází se stále na stejné stránce a prostřednictvím záložky si pouze určuje, které objekty jsou zrovna v daný okamžik viditelné. Takhle tedy v našem případě vypadá daný report bez toho, aniž by byl funkční bookmark:

Klíčem k využití plného potenciálu bookmarks je tedy vrstvení objektů, což ovšem může negativně ovlivnit performance nejen vizuálu, ale i tvůrce reportu, který může mít po několika hodinách pokusů o správné sestavení jednotlivých vrstev chuť skočit z okna.
Abychom se vyvarovali sebevražedným myšlenkám, je potřeba naučit se pracovat se záložkami pěkně od podlahy.

Co je to Selection

Podlahu v tomto případě představuje podokno „Selection“ – v české verzi „Výběr“, které se schovává pod možností „View“.

Jakmile kliknete na Selection, uvidíte přehled veškerých objektů, které máte na dané stránce. Ať už je to graf, tabulka, slicer, textové pole, obrázek, tlačítko nebo jakýkoliv tvar, který jste použili, vše najdete zde, přičemž názvy objektů vám toho mnohé nenapoví. Ty jsou totiž vytvářeny automaticky podle toho, o jaký typ objektu se jedná. Pouze pokud ho sami přejmenujete, uvidíte zde váš název. V případě obsáhlejších stránek se tedy může snadno stát, že v panelu Selection uvidíte i desítky řádků se stejnými názvy.

1)     Co objekt, to jméno

Prvním krokem ke správnému nastavení Bookmarks je generální úklid okna Selection. Projděte si celý seznam objekt po objektu a přejmenujte je tak, abyste na první pohled poznali, o co se jedná. Změna jména probíhá velice jednoduše – když označíte objekt na stránce, zvýrazní se i jeho název v záložce Selection. Pokud na něj dvakrát kliknete, můžete ihned změnit jeho název podle vašich preferencí.

Takto může vypadat například výchozí stav:

A takto cílový:

2)     Škatulkování do skupin

Dalším krokem pro ještě větší přehlednost je roztřídit si jednotlivé objekty do relevantních skupin prostřednictvím groups.

Označte si všechny objekty, které patří do jedné skupiny přes tlačítko ctrl a klikněte na další možnosti (symbol tří teček). Zde zvolte možnost „Group“ a libovolně si pojmenujte skupinu. Pamatujte, že jedna skupina může mít i více podskupin.

Toto škatulkování vám bude velice nápomocné při vytváření bookmarks, protože později nebudete muset pracně nastavovat jednotlivé objekty, ale pouze skupiny jako celek.

3)     Efektivní řazení vrstev

Dalším aspektem sekce Selection je „Layer order“, tedy pořadí objektů ve vrstvách. Určitě jste se již v produktech Microsoftu nejednou rozčilovali u určování pořadí prostřednictvím možností „Bring forward“/“Bring to front“ a „Send backward“/“Send to back“.

V rámci Selection si nemusíte lámat hlavu s tím, jaký je rozdíl mezi těmito pokyny a můžete si pořadí určit velice snadno manuálním přesouváním objektů v rámci tohoto seznamu. Základní pravidlo zní = čím výš, tím více vepředu. Objekt, který je navrchu seznamu, je tedy nad všemi ostatními i z hlediska vrstvení.

4)     Skrývání objektů

Poslední důležitou součástí Selection je ikona oka, která určuje, zda je objekt v daný okamžik viditelný nebo nikoliv. Viditelnost určíte kliknutím na možnost „Show“. Pokud chcete objekt skrýt, vyberete „Hide“. Stejného výsledku dosáhnete přímo přes stisk ikony oka u daného vizuálu. Přeškrtnuté oko logicky znamená, že je objekt skryt.

Pokud se vrátíme k nastavení objektů v příkladu z úvodu článku, můžete vidět, že jediný rozdíl v bookmarks pro zobrazení tabulky nebo grafu, je právě v určení viditelnosti těchto dvou objektů.

Viditelný je pouze graf, tabulka je skrytá:

Viditelná je pouze tabulka, graf je skrytý:

Když už jsme si udělali pořádek v Power BI a vysvětlili si základní pojmy pro vytváření záložek, můžeme se pustit do samotné tvorby. Tu si ukážeme spolu s dalšími příklady bookmarks v navazujícím článku.

Zapomněla jsem na něco? Chcete se na něco zeptat? Napište mi. 

Terka

Tereza Augustinová
datový detektiv
LinkedIn

Příběh transformace Crocodille ČR s Bizztreatem | Mňamka #495

Příběh transformace Crocodille ČR s Bizztreatem | Mňamka #495

🔊Jsme pyšný, že s vámi můžeme sdílej skutečný příběh, který píšeme už několik let s naším velkým klientem Crocodille ČR. Právě totiž vyšla nová epizoda Data Talku, ve které máme prostor vyprávět tento příběh! 💥 Reference je tou nejlepší zpětnou vazbou na naší práci, a tady ta reference zaznívá přímo od Jiřího Brothánka a dostává reálný hlas. 🥪 Jsme součástí transformace Crocodille ČR od počátečních někdy i bolestivých kroků, přes výzvy až po triumfy! Jiří Vicherek vede rozhovor s Jiřím Brothánkem, Head of IT v Crocodille, a naším team leaderem Tomášem Dědkem. Společně odhalují, jak jsme s Crocodille postupovali na cestě od tradičních business modelů k implementaci moderního BI a nyní i AI! 🕵️ Jsme hrdí, že můžeme být datovými detektivy pro jedny z hlavních hráčů na českém trhu.🎧Nenechte si tu epizodu ujít!

Zpracování dat z LinkedInu prostřednictvím ETL nástroje Bizzflow  | Mňamka #494

Zpracování dat z LinkedInu prostřednictvím ETL nástroje Bizzflow | Mňamka #494

Pro některé je LinkedIn pouze sociální sítí, na které mají svůj profesní profil, jen aby se neřeklo a pro některé může být LinkedIn jakási svatyně personal brandingu a navazování profesních kontaktů. Fakt, že LinkedIn generuje celosvětově až 80% B2B leadů ze všech sociálních sítí jen potvrzuje to, že zvláště pro firmy je LinkedIn skvělým místem, kde prezentovat svoje produkty či služby. V dnešní mňamce bych ráda mluvila o tom, jak jsem postupovala ve své bakalářské práci na téma Zpracování marketingových dat prostřednictvím ETL nástroje Bizzflow a v podstatě tak představit velmi krátký příběh, jak jsem se dostala z nápadu až k hotovému dashboardu.

Jaká byla zkušenost s průběhem certifikace Bizztreatu dle standardů ISO/IEC 27001🛡️? | Mňamka #489

Jaká byla zkušenost s průběhem certifikace Bizztreatu dle standardů ISO/IEC 27001🛡️? | Mňamka #489

Víte, co všechno obnáší certifikace ISO 27001 a jak je tento proces v různých organizacích odlišný? V našem nejnovějším článku vám přinášíme pohled na to, jaký byl proces certifikace u nás v Bizztreatu. Od analýzy a přípravy přes revizi a donastavení systému ISMS až po interní audit a finální externí certifikaci. Dozvíte se o spolupráci s externím partnerem, výzvách spojených s přípravou dokumentace a co vše obnášelo získání certifikace pro naši firmu. A jaký je výsledný dojem z celého procesu? Přečtěte si o tom, proč je certifikace ISO 27001 pouhým začátkem dlouhodobé cesty k zajištění bezpečnosti informací.