Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů), tak s legislativou Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:
BizzTreat s.r.o.
sídlem Balbínova 1093/27120 00 Praha 2 – Vinohrady,
IČO: 04104048,
zapsaná rejstříkovým soudem v Praze, sp. zn. C 242450

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: support@bizztreat.com

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

Někdy po vás můžeme požadovat osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout relevantní informace, reagovat na vaše požadavky a vylepšovat obsah našich stránek. Osobními údaji se myslí jakákoliv data, která mohou být použita k identifikaci konkrétního člověka. Mezi osobní údaje zpracovávané námi o vás patří:
jméno a příjmení
e-mailová adresa
telefonní číslo
analytické údaje o prohlížení webu BizzTreat
cookies = krátký textový soubor, který se ukládá ve vašem prohlížeči. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby uvedl, kdy se soubor cookie odesílá. Více informací jak zpracováváme vaše cookies najdete zde.
případně další údaje (IP adresa)


BizzTreat zpracovává údaje o subjektech za těmito účely:

  • abychom vás mohli kontaktovat – jméno, adresa, e-mail nebo telefonní číslo mohou být zpracovávány jakožto součást komunikace s vámi.

  • abychom mohli správně tvořit další obsah – informace mohou být zpracovávány za účelem vytváření relevantního webového obsahu a přehledné navigace webem. Mezi tyto informace patří data o prohlížení stránek, popřípadě data, poskytnutá ve formulářích.

  • abychom mohli reagovat na uživatelské dotazníky a žádosti o informace – mezi tyto údaje patří registrace při stahování obsahu, informačních bulletinů a specifických žádostí o další informace.

  • abychom mohli na vaše dotazy lépe odpovídat – BizzTreat bude předávat kontaktní informace příslušným obchodníkům z našeho obchodního týmu nebo dalším představitelům společnosti, aby mohli připravit informace, vztahující se k vašim žádostem.

  • Pokud vyplníte náš webový formulář a dobrovolně poskytnete souhlas, dovolíme si vám zasílat obchodní sdělení s nabídkou našich služeb a s informacemi o našich produktech, abychom vám mohli nabízet vždy aktuální a nejlepší technické řešení. Vaše osobní údaje zde budeme zpracovávat za účelem marketingových aktivit a zasílání obchodních sdělení.

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.


Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu, po kterém Vaše osobní údaje prokazatelným způsobem vymažeme, ledaže je jejich uchování nezbytně nutné pro splnění našich zákonných povinností.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky, které nejsou provozovány BizzTreat.s.r.o. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Doporučujeme vám, abyste si prostudovali podmínky ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoliv stránek nebo služeb třetích stran.


Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich údajích, které zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení či oslovení s potenciální pracovní nabídkou, pak máte možnost tento souhlas kdykoliv odvolat. Stačí nás kontaktovat na support@bizztreat.com.

Tento kontakt využijte i v případech, pokud se budete chtít zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů.

Jste-li přesvědčení, že s vašimi osobními údaji nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dobrovolnost udělení souhlasu

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti BizzTreat s.r.o.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.

Porušení zabezpečení osobních údajů

Vnitřními předpisy jsme přijali všechna vhodná opatření pro zajištění odpovídající úrovně zabezpečení zpracování osobních údajů tak, aby byla zachována neustálá důvěrnost, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování a mohla být provedena případná obnova dostupnosti osobních údajů.

V případě, kdy by nedopatřením došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, přijmeme bez odkladu vhodná opatření ke zjednání nápravy a porušení ohlásíme Úřadu pro ochranu osobních údajů a vám, ledaže by bylo nepravděpodobné, že by takovéto porušení mělo za následek riziko pro Vaše práva jakožto subjektu údajů. Současně bude každé porušení zabezpečení náležitě zdokumentováno, abychom umožnili případné provedení kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Analytické nástroje webu

Statistická data: Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.


Google Analytics: Služba, která umožňuje analýzu našeho webu. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.


Sklik, Google Ads: Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytují je společnosti Google nebo Seznam. Aby služby fungovaly správně, využívají cookies.


Podmínky ochrany soukromí služeb 3. strany:

HubSpot

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: support@bizztreat.com