Automatický reporting stavu objednávek a úspěšnější vytížení vozové flotily o 20%

Díky pokročilému BI reportingu je startup DoDo schopen sledovat aktuální počet vozidel v servisu, průměrnou dobu servisu, náklady na provoz každého jednotlivého vozidla, které zahrnují leasing, nehody, reklamní polepy, pokuty apod., dále plánované servisní úkony včetně přezouvání a v neposlední řadě také informace spojené s leasingovými smlouvami na daná auta. Díky tomu může startup snadno a exaktně vyhodnocovat i spolehlivost a nákladovost jednotlivých modelů vozů ve vozovém parku.

BizzTreat Delivers Data-Driven Transformation with GoodData

Description:

Read this case study to learn more about how BizzTreat’s partnership with GoodData powered business growth and allowed customers a competitive advantage. With the help of GoodData, BizzTreat has:

 • Boosted profits and increased business growth by over 50% year over year.
 • Engaged 30% of customers in using the platform to distribute data across users and partners.
 • Developed a complementary tool to GoodData Cloud Native, Bizzflow.

 Agilní datová analytika pomáhá MALFINI řídit výkon obchodníků
a zvyšovat tržby meziročně o 30 %

Představení projektu

Ambiciózní prodejní cíle a potřeba efektivně řídit obchodní tým přiměly manažery v MALFINI k zásadnímu rozhodnutí. Skoncovat s pomalým a nepřesným reportingem v Excelu a přejít k monitoringu v reálném čase pomocí Business Intelligence. Ovšem po dvou nezdařených pokusech o implementaci BI a výstavbu datového skladu už v Adleru neviděli světlo na konci tunelu. Implementace se táhla 2 roky

Zapojení BizzTreat

Lidé z Malfini nás požádali o pomoc. Zaměřili jsme se nejdříve na obchod a první verze BI řešení byla hotová do měsíce. To je agilní datová analytika v podání BizzTreat.

Logistický sklad MALFINI v Ostravě. Zdroj: malfini.cz

Výchozí situace

 • MALFINI prodává reklamní textil do 19 zemí.
 • Cílem je zvyšovat prodeje o 30 % meziročně.
 • Firma musí efektivně řídit obchodní tým.
 • Je nutné přijmout nové obchodníky, navýšit skladové kapacity a investice do informačních systémů.

Problémy z dřívějška

 • Extrémně zdlouhavá implementace trvala 2 roky.
 • Nový OLAP generoval chybná data.
 • Různá oddělení měla různá čísla a vznikaly dohady.
 • Nebylo možné efektivně řídit obchodní tým podle měsíčních reportů
 • Nedařilo se plnit stanovené cíle.

Skutečné potřeby

 • Správně stanovit náklady, aby byl růst prodejů ufinancovatelný.
 • Stanovit přesný denní obchodní plán a modelovat ho na menší celky.
 • Určit si klíčové metriky pro každodenní vyhodnocování obchodního plánu.
 • Průběžná kontrola plnění cíle na základě 1 čísla.
 • Motivace obchodníků k plnění ambiciózních obchodních kvót.

Řešení a taktika

Předchozí řešení BI bylo postaveno na datovém skladu, který bylo potřeba nejprve vybudovat. Tomu obvykle předchází zdlouhavé procesní modelování a složité byznysové analýzy. 

Time 2 Market "prodává"

Máme bohaté zkušenosti z byznys sféry a víme, jak funguje obchod, marketing, logistika nebo výroba. Známe účetní pojmy, známe potřeby firem a mluvíme jejich jazykem.

V Malfini jsme na úvodní schůzce zjistili, že je nejvíce pálí prodej. Proto jsme nejdříve postavili BI pro obchodní divizi. Za měsíc bylo hotovo a statutární ředitel Malfini měl na stole první výsledky.

Klíčová doporučení

Očištění dat, vazby, kontext

Zjistili jsme, že z použitých datových modelů nemáme důvěryhodná a správná čísla. To se pak ve firmě hraje přesná hra s nepřesnými čísly. Museli jsme data očistit a pak je spolu provázat a vytvořit správný kontext.

Problém v Malfini byly například slevy. Jedny se aplikují na položky faktury, ty druhé na celou fakturu. Při exportu dat z ERP Karat se do Excelu dostaly jen  jedny slevy. Naše přidaná hodnota je v tom, že jsme vyrobili jednu složenou slevu. Díky tomu se slevy začaly počítat správně.

Denní cíle pro lepší řízení obchodníků

Typický problém řízení obchodního týmu je nemožnost konrolovat plnění měsíčních cílů na denní báz. Díky agilní business intelligence mají v Malfini správna obchodní data k dispozici na denní bázi.

Každodenní cíle (Day 2 Day target) umožňují efektivně řídit celý obchodní tým. Obchodníci jsou průběžně v obraze a vědí, jakých prodejních výsledků musí dosáhnout, aby naplnili měsíční, kvartální, nebo roční cíl.

Správné metriky vyhodnocování

Firmy jsou většinou schopny vytyčit si jeden cíl. Ale tím to končí, protože nikdo ve firmě nemá sílu průběžně kontrolovat, zdali se k cílí směřuje. Často nejsou manažeři schopni určit si metriky měření cílů. Jak potom ale chtějí držet otěže a mít byznys pod kontrolou? V Malfini jsme stanovili tyto metriky

Tržby za zboží

Prodané kusy

Nominální marže na kusech

Procentuální marže na kusech

Jak spolupráci s BizzTreat vnímá klient

Datoví detektivové z BizzTreat nám pomohli napravit nekonzistentní data, která padala z datového skladu.
Radek Veselý, statutární ředitel MALFINI

VIDEO, 2:36: Dozvíte se, s čím v Malfini nejvíce zápasili, v čem je největší přínos Business Intelligence pro Malfini, a proč si jako BI partnera vybrali datové detektivy z BizzTreat.

O MALFINI

MALFINI, a.s. je přední dodavatel reklamního textilu a své značky MALFINI, Piccollo a RIMECK obchoduje v 19 zemích Evropy. Firma disponuje vlastním skladem o rozloze 11 500 m2, ve kterém je k okamžité expedici připraveno 14,5 mil. ks textilu.

Use Case agilní Business Intelligence

Děláme Data driven business consulting – pomáháme firmám řešit byznysové problémy prostřednictvím jejich dat. Firmám vylepšujeme marketing, obchod, logistiku, výrobu nebo finanční řízení. 

Obchodní ředitel

 • Řízení obchodního cyklu
 • Vytěžování zákaznického portfolia
 • Cross-sell, up-sell
 • Zákaznická retence

Finanční ředitel

 • Manažerské finanční výkaznictví, vč. cash collection
 • Investorské výkaznictví
 • Pricing
 • What-If analýza dopadu změn cel dílčích produktů na ziskovost firmy nebo pobočky
 • Performance-based pricing

CEO

 • Řízení efektivity MKT investic
 • B2B / B2C ROI
 • Efektivita věrnostních programů
 • Řízení vytěžování reklamních pozic s cílem maximalizovat profit
 • Řízení výkonu obchodní divize
 • Motivace lidí k vyšším výkonům

Zapřáhněte datové detektivy

Jsme experti na BI. V podnikových datech čteme jako v čítance.