Průzkum: Business Intelligence v malých a středních firmách

V několika minulých týdnech jsme se poměrně intenzivně věnovali zmapování situace v oblasti využívání Business Intelligence malými a středními firmami (SME) v ČR. Zajímala nás vyspělost trhu v této oblasti a to, jakým způsobem se zde projevují trendy demokratizace a decentralizace datové analytiky a přesunu vlivu od IT oddělení směrem k byznys uživatelům, jak to např. popisuje Gartner ve svém posledním vydání BI Magic Quadrantu

Formou telefonického šetření jsme oslovili několik tisíc firem s obratem 60 - 999 milionů ročně, s desítkami až stovkami zaměstnanců, zejména z oblasti výroby, zpracovatelského průmyslu, velkoobchodu, maloobchodu, dopravy a skladování, IT a komunikací, administrativy a služeb pro firmy. Respondenty byli majitelé či manažeři firem, popřípadě jimi určení specialisté.

Oblasti využití

Nejčastěji se BI u respondentů využívá celkem očekávatelně v oblasti Prodeje (84%), Nákupu (60%), Financí (59%) a Marketingu (46%). Popelkami pak zůstává zejména Výzkum a vývoj (5%) a Zákaznický servis (18%). Zejména oblast zákaznického servisu je pro nás poněkud překvapení. Je vidět, že pokud se některá z firem chce na trhu odlišit, pak právě zaměření na Zákaznický servis, jeho měření a trvalé zlepšování může být zajímavá konkurenční výhoda.


Uživatelé

Mezi jednotlivými uživatelskými skupinami jednoznačně kralují TOP Manageři firem (86%). Pouze ve 13% firem jsou uživateli BI řadoví pracovníci, což příliš nesvědčí o probíhající demokratizaci dat. Z druhémo úhlu však tato oblast může být pro malé a střední firmy další zajímavý prostor pro konkurenční výhodu. Jak ukazuje mnoho pozitivních příkladů z různých projektů, BI je silným nástrojem pro motivaci řadových pracovníků. V každém okamžiku mohou vidět, jak se jim daří, jak se průběžně vyvíjí jejich měsíční odměna a jak jsou na tom v porovnání s ostatními členy týmu.


Frekvence používání

Více než 50% všech respondentů využívá výstupy BI aspoň 1x měsíčně. To svědčí o tom, že BI se v malých a středních firmách uchytilo jako rutinní součást průběžného hodnocení, jak se firmám / týmům daří apod. Překvapením však bylo, že pouze 26% firem by ocenilo častější využívání dat pro svoji práci. Upřímně, očekávali jsme v této části stížnosti na technologické možnosti, případně cenovou dostupnost řešení. Realitou však je, že poptávka po intenzivnějším užívání BI je spíše latentní. Lze předpokládat, že příčinou je zejména chybějící představa o reálných možnostech a přínosech BI pro malou a střední firmu, než že by poptávka skutečně neexistovala.


Aktualizace / tvorba nových analýz

Součástí průzkumu bylo i zjišťování časové náročnosti tvorby a update reportů a analýz. Téměř 50% respondentů je schopno novou vizualizaci vytvořit v řádech minut, nicméně pouze 32% firem má jasnou představu, kolik času její pracovníci stráví nad např. pravidelnou aktualizací apod.


Minulost nebo budoucnost?

Příjemným překvapením průzkumu je, že 43% oslovených pracuje s predikcemi či výhledy do budoucna, tj. neřídí firmu pouze pohledem “do zpětného zrcátka”, aby zjistili, že právě shodili popelnici:-) Typicky pracují zejména s výhledy obchodních výsledků (pipeline, sales forecast apod.), popřípadě výhledy vývoje zásob apod. Data jsou však obvykle na velmi hrubé úrovni a neintegrovaná.


Excel is the Hero

V otázce použitých technologí lze vidět největší potenciál celého trhu. 85% dotázaných firem využívá pro prezentaci dat pouze excelové tabulky, případně tabulky, exportované z jejich ERP/CRM systému. Pouze 5% dotázaných využívá k vizualizaci grafy, popřípadě animace. Je zřejmé že tento trh nevidí aktuálně sílu BI v lepší vizualizaci, přestože lidský mozek přijímá komplexní informace právě ve grafické (nečíselné) formě mnohem lépe, jak opakovaně potvrdilo mnoho výzkumů, např. Mind/Brain Instituteuniverzity Johna Hopkinse v Baltimoru a mnoho dalších.

Druhým okruhem, dotazovaným v rámci BI technologií je otázka datové integrace. Pouze 8% dotázaných firem využívá ve své praxi některou z technologíí pro datovou integraci. Stále naprosto dominuje práce s fragmentovanými tabulkami, popřípadě tabulkovými exporty z ERP/CRM.


Pokročilé metody

Na závěr jsme respondenty trošku potrápili různými buzzwordy z oblasti metod, používaných v rámci BI nebo, jak se dnes krásně říká “data science”. 73% respondentů nepoužívá žádnou z dotazovaných pokročilých metod datové analýzy. To je celkem přirozeným vyústěním předcházejících zjištění. Většina firem ve zkoumaném segmentu stojí teprve na začátku adopce BI. Jak ale vyplývá z úvodu celého průzkumu, je nutné se věnovat zejména evangelizaci přínosů jednotlivých metod / postupů / technologií.

Závěrem

Hledáte konkurenční výhodu? Věnujte se trvalému zlepšování Zákaznického supportu, demokratizujte přístup k datům napříč firmou, data integrujte a vizualizujte. Teprve potom je možné uvažovat o adopci složiteších postupů.

Zajímá vás víc?


Infografika ke stažení

More Articles Like This