Jak vylepšit vizuál dashboardů v Tableau? 5 triků od Emila. | Mňamka #358

Znáte ten pocit, kdy se po veškeré náročné práci s přípravou dat a tvorbou metrik konečně dostanete k vizualizaci dat, ale přijdete na to, že ta pravá sranda teprve přichází? Vizualizace máte vytvořené, ale dashboard stále vypadá dost prázdně, čistá stránka s číslicemi, grafy a sliderem na filter.

Pokud k vizualizaci využíváte Tableau, tak právě pro Vás tu máme několik triků, jak se tohoto problému zbavit. Pouze pomocí nativních funkcí Tableau během chvíle z vizualizací uděláte mnohem více uživatelsky příjemný a přehledný nástroj.

Barva pozadí - Prvním nejzákladnějším krokem je volba barvy pozadí, nenechte se zmást čistou a elegantní bílou, většina reportů v ní spíše zanikne a ztratí tak svou jasnou zprávu pro uživatele. Místo toho radíme použít například světle šedou, díky které se jednotlivé reporty oddělí a mnohem více se zviditelní.

Barva reportů - S barvou reportů je to zase naopak, zvolte takovou barvu, díky které jednotlivé reporty více vyniknou na celém dashboardu. Dashboard díky dobrému zvolení barvy reportů vypadá mnohem více uceleně a uspořádaně a jednotlivé reporty na něm následně nejsou jen jako létající čísla na barevném pozadí.

Nastavení Outer a Inner Paddingu -  Pro každý report na dashboardu je za nás nutnost nastavení Outer a Inner Paddingu, díky kterému je možné vytvořit pro jednotlivé reporty vlastní okraje. To celé pomůže k tomu, aby reporty nebyly nalepené přímo na sebe a byly jasně oddělené. Díky tomu uživatel jasně vidí, jak jsou reporty oddělené a nebude mít otázky typu: "Je tato osa u grafu opravdu pro graf, na který koukám?" Doporučené hodnoty jsou Outer Padding (8), Inner Padding (15).

Vložení horizontal/vertical objektů mezi reporty - Je dalším bodem, díky kterému dáte reportům jasnou visibilitu a hezkým způsobem nastavíte oddělení jednotlivých reportů.

Vložení filtrů a legend do horizontal/vertical objektů - Do těchto objektů, díky kterým můžeme oddělovat jednotlivé reporty, je za nás i skvělým tipem vložit filtr. Pomocí objektů je totiž možné filtry oddělit od reportů a zároveň do nich naskládat hned několik filtrů a nenechat je volně poletovat po dashboardu, na závěr celý blok s filtry můžete barevně oddělit například rámečkem, díky kterému bude jasně vidět, že se již nejedná o report, ale blok pro filtrování dashboardu.

Pro ukázku je zde tento dashboard, na kterém jasně vidíte, co pouze těchto pět triků dokáže s vizualizací udělat.

Obr.: Ukázka úpravy dashboardu

Zapomněl jsem na něco? Chcete se na něco zeptat? Napište mi. 

Emil

Emil Samko

datový detektiv
LinkedIn

Jak přistupovat k user managementu v datové analytice? | Mňamka #373

Jak přistupovat k user managementu v datové analytice? | Mňamka #373

Ne každý ve firmě by měl mít přístup úplně ke všem datům. A to ani tam, kde naplno vládne datová demokratizace. Základem dobré bezpečnosti je totiž tzv. princip nejnižších privilegií – nedávejte uživatelům přístup tam, kam ho nepotřebují. Stejně tak je ale potřeba pro klíčové procesy nastavit odpovídající kontrolní mechanismy, které povedou k minimalizaci bezpečnostních rizik. Co dalšího ještě můžete udělat? Verča pro vás popsala 5 důležitých bodů, kterých se společně s našimi klienty při přidělování uživatelských přístupů a práv snažíme držet.

Je to mezera, není to mezera? | Mňamka #370

Je to mezera, není to mezera? | Mňamka #370

O významu čištění dat toho bylo napsáno již poměrně hodně. Zjednodušeně by se to dalo shrnout takto – pokud si neuděláte úklid už na vstupu, budete mít neskutečný bordel i na výstupu. Dnes se proto podíváme, jak ve si Snowflake SQL vyčistit finanční čísla z Google Sheets. Petr vám postupně ukáže, jak by měl vypadat čistící skript pro data různých formátů. A narazil při tom i na jeden opravdu záludný oříšek. Není totiž mezera jako mezera. O tom už ale více v dnešní mňamce!

Period Over Period v Tableau | Mňamka #367

Period Over Period v Tableau | Mňamka #367

Při práci s daty ve vizualizačních nástrojích si velmi často potřebujete porovnat jednotlivá časová období. Zajímají vás např. prodeje tento vs. předchozí rok. V Tableau máte hned několik možností, jak takové period over period srovnání provést. Kterou z nich ale zvolit? Tomáš pro vás sepsal mňamku, ve které vás postupně provede výhodami a nevýhodami standardního řešení v podobě Quick Table Calculation, použití LOOKUP funkce, výpočetně náročnějšího data blendingu a variabilního custom filteru s předdefinovaným obdobím.