Business Intelligence v těžkých časech: Dashboardem ven z krize | Mňamka #2

“In good times, people want to use business intelligence; in bad times, they have to.”

Výrok Bruce Bartona říká, že business intelligence je ve špatných časech ještě kritičtější. Existují však společnosti, které si to nemyslí. 

Když jsou vaše KPIs zelené, je šťastný generální ředitel i všichni ostatní. Lidé jsou povzbuzováni, aby přinášeli nová řešení, protože společnost má peníze na utrácení. Po období růstu ale vždy přichází doba recese. Ta s sebou nese průmyslový pokles a s ním mizí i nadšení. Je to doba krize, která přináší dva základní úkoly:

  • Najít způsob, jak zlepšit a optimalizovat svůj prodej (což je zároveň první krok, který může vaše firma podniknout). 
  • Začít snižovat náklady (což netěší ani majitele, ani zaměstnance). 

Snižování nákladů nikdy není vítáno, ale v době krize se tomu často nevyhnete. Začínáte sledovat každou položku, každý vynaložený náklad. Avšak snižování výdajů firmu dusí a pokud začnete škrtat na špatném místě a špatným způsobem, může to být zničující pro růst a přežití. 

Investice do Business Intelligence, i když snižujeme náklady?

Můžeme tu sedět a bavit se o potřebě investovat do business intelligence v době krize. Ale to by jen vedlo k této otázce:

“Jak na další investici, když minimalizujeme náklady?”

To je naprosto legitimní otázka. Jak na ni odpovíte, může diktovat osud vaší společnosti. 

Firma, která přistoupí k BI v době krize: 

Když nastanou zlé časy, firma s implementovaným BI začne sledovat své dashboardy a reporty. Začne až s chirurgickou přesností hledat místa, která se dají optimalizovat tak, aby to co nejméně “bolelo”. Je schopná rychle reagovat na měnící se situaci a připravovat “chytřejší” taktiku prodeje.

Firma bez BI v době krize:

Tyto firmy jsou “slepé”, a tak jdou po svých nákladech doslova sekerou. Investice do BI jsou odloženy, protože jde přece o další náklady. Vývoj nových produktů se také stává obětí krize. 

“Desperately seeking cash cure,” varuje článek uveřejněný v The Economist v listopadu 2008 proti neúměrným výdajům. Zatímco cashflow a minimalizace ztrát jsou v těžkých dobách vaší hlavní prioritou, příliš hluboké a příliš rychlé škrty mohou mít negativní dopad na schopnost rychle reagovat a tím snižovat vaši konkurenceschopnost.

Pokud by například Canon přestal investovat do výzkumu a vývoje poté, co trh s filmovými kamerami zmizel, byl by tam, kde je dnes Yashica - mrtvý a zapomenutý. Místo toho se společnost Canon vyvinula, protože její obchodní systémy byly zaměřeny na předvídání vývoje trendů.

Business Intelligence: Cesta, která vás vede ze špatných časů

Krátit náklady na investici - business intelligence - je jedna z nejhorších věcí, kterou můžete v době krize udělat. Je to jako chodit po temné a zrádné silnici bez brýlí a GPS. Business analytika vám dává možnost přesně identifikovat náklady navíc a najít nové obchodní příležitosti, aniž by to ovlivnilo růst. 

Prediktivní analytické nástroje vám umožňují odhadnout dopad změny ceny nebo nákladů. A historická analýza často odhalí příležitosti pro růst v zmenšujícím se průmyslu nebo ekonomice. 

“A recession can be a fantastic time to launch innovations," říká výše uvedený článek v The Economist. Těžké časy nutí lidi, aby přehodnotili své nákupní návyky, a nutí firmy, aby hledaly nové způsoby, jak uspokojit nové potřeby zákazníků. Pokud jsou schopné reagovat, mají i větší šanci těžit z uvolněného trhu. 

Naštěstí pouze asi dvě z deseti společností se rozhodly pro přístup k hrubému "osekání" nákladů. Průzkum SIM provedený v listopadu 2008 (což bylo jedno z nejhorších období, které zasáhlo podniky) ukázal, že v roce 2009 plánovalo snížit své rozpočty pouze 19 % CEO a vedoucích pracovníků v oblasti IT. Ty pak v následujících letech po finanční krizi v roce 2008 pak rostly průměrně o téměř 10 %.

Na závěr je dobré zmínit, že zavedení business intelligence do firmy nemusí nutně stát miliony a trvat roky. Náš tým datových detektivů více než pět let úspěšně podporuje svoje zákazníky při práci s daty. S námi můžete mít svůj první business intelligence projekt už do týdne. Rádi vám pomůžeme a ukážeme cestu. 

Zdroj: https://bisonanalytics.com/blog/business-intelligence-in-bad-times-dashboarding-your-way-out-of-the-crisis/

Přeložila Eva Hankusová, email: eva.hankusova@bizztreat.com, tel.: +420 724 917 911

Mám zájem o konzultaci a informace k pilotnímu projektu s datovými detektivy z BizzTreat: