Agilní Business Intelligence pro finance a kvalitnější conrolling

Ani rození finanční ředitelé vám nesplní obchodní plán, když neznáte odpovědi na kritické otázky vašeho byznysu. Datový detektiv najde odpovědi díky Business Intelligence.

Finanční Use Case

Manažerské finanční výkaznictví

Popis manažerského finančího výkaznictví včetně cash collection. Jaké jsou typické problémy ve firmách při řízení financí? Jak to BizzTreat řeší pomocí BI?

Investorské výkaznictví

Popis investorského finančího výkaznictví. Jaké jsou typické problémy ve firmách při řízení financí? Jak to BizzTreat řeší pomocí BI?

Pricing

Popis pricingu. Jak funguje What-If analýza dopadu změn cel dílčích produktů na ziskovost firmy/pobočky. Co je Performance-based pricing. Jaké jsou typické problémy ve firmách při řízení financí? Jak to BizzTreat řeší pomocí BI?