Vánoční dataparty (partnerská akce)

Zveme vás do Radlické Kulturní Sportovny na vánoční pokračování Data Pikniku. Pojďte s náma udělat pomyslnou tečku za rokem 2016 a stmelit "CZ data komunitu".

Vstupné bude použito na zamáznutí pronájmu!