Komu BizzTreat zvyšují výkon firmy (reference)

Seznam písemných dobrozdání klientů v boxících vedle sebe.

Boxík obsahuje:

  1. Logo
  2. Název firmy
  3. Dobrozdání
  4. Fotka člověka (když neboudou, tak zatím bez fotek)
  5. Jméno a příjmení
  6. Funkce
  7. Odkaz na případovou studii (pokud je)
  8. Odkaz na blog