[VIDEO] Jak na efektivní výrobu pomocí datové integrace

Na praktickém příkladu z kolínské tiskárny Colognia Press se dozvíte, jak je možné využít datovou analytikudatovou integraci ve výrobním prostředí.

Firmě Colognia Press jsme zvýšili zisk zkrácením prostojů, které jsou nutné pro přestavbu tiskařských strojů.

Kolínská tiskárna tak mohla zvýšit výrobní kapacitu o jednotky procent a tím zvýšit svůj zisk.

Co můžete vymáčknout z výrobních dat?

V případě tiskárny Colognia Press jsme integrovali několik datových zdrojů:

  • Tiskařský stroj - minutová data z tiskařského stroje, tj. kolik metrů bylo vytištěno v konkrétní minutě.
  • Systém řízení výroby - ze systému řízení výroby jsme převzali časové značky začátků a konců jednotlivých výrobních dávek.
  • Zakázkový systém - ze zakázkového systému definici jednotlivých zakázek a to, jaké produkty mají být v zakázce vyrobeny.
  • Normy produktů - normy pro jednotlivé produkty, definující konfiguraci stroje.
  • Normy přestavby stroje - normy na jednotlivé kroky přestavby, která se týká výměny barev, povrchové úpravy, materiálu a střihu.

Přeskládáním výrobních dávek zrychlíte výrobu

Pro vedoucího výroby, nebo technologa, bude přínosné srovnat výrobu stejného produktu napříč různými dávkami.

Zobrazením 2 výrobních dávek vedle sebe okamžitě vidíte rozdíly.

V grafu můžete sledovat konkrétní dopady procesních a technologických změn na výrobní kapacitu.

Obrázek vydá za tisíc slov:

BizzTreat: Graf znázorňuje průběh seřizování stroje.

Seřizovací normy vs. skutečnost

Ve většině podniků existují normy i na seřizovací operace.

O to zajímavější je pohled na jednotlivé výrobní dávky a jak se dařilo plnit seřizovací normy.

Na příkladu vidíte deset výrobních dávek s největšími rozdíly mezi:

  • skutečným seřizovacím časem (to je ta červená čára),
  • a normou pro konkrétní dávku (modrozelená je norma).

A pak už jen zbývá pátrat po tom, co může za takové obrovské rozdíly.

BizzTreat: Srovnání normované (modré) a plánované (červené) doby přestavby.

Řazení výrobních dávek s důrazem na minimalizaci seřizovacího času

Když máte k dispozici dostatečný objem historických dat, lze analytiku dotáhnout až do podoby "návodu" pro plánovače výrobních dávek. To je základ zefektivnění plánování výroby. Z návodu zjistíte, jak řadit výrobní dávky za sebe tak, aby se minimalizoval seřizovací čas.

Velikost jednotlivých barevných ploch na obrázku vyjadřuje průměrný seřizovací čas tiskařského stroje při přechodu mezi dvěma konkrétními produkty. Vidíte, že např. přechod z produktu LAM/00008 na produkt LAM/00005 je nejhorší a při plánování výroby by se mu měl plánovač vyhnout, jinak zastaví výrobu na více než 5 hodin.

BizzTreat: Nejhorší přechody ve výrobě mezi produkty z hlediska nutné doby přestavby.

Změnou řazení výrobních dávek můžete zvýšit svůj zisk

Žádná změna technologie, žádná mnohamilionová investice! Stačí jenom lépe řadit výrobní dávky a zvýšit tím využití výrobních kapacit o jednotky procent. Jde ovšem o jednotky procent, které se přímo promítají do zisku firmy. Datová integrace v kombinaci s kvalitní datovou analytikou vám zkrátka dokáže zvýšit efektivitu výroby. 


Co kdybyste posunuli limity své výroby?

Ale jak?
Klíč je schovaný ve vašich datech. A my ho najdeme!

Máte ješte chvilku?

[VIDEO] K čemu vám může být datová analytika?

[VIDEO] K čemu vám může být datová analytika?

Velmi často v od vás dostáváme otázku: K čemu mi může být datová analytika či služby datového detektiva užitečné? Často po nás chcete konkrétní příklady z praxe, ale protože důvěrnost dat našich zákazníků je alfou a omegou celého byznysu, rozhodli jsme se ukázat vám příklady toho, jak datovou analytiku používáme v BizzTreat sami pro sebe - takovéto Datový detektiv sobě!

Datový detektiv? Blázníš?

Datový detektiv? Blázníš?

V každé nové společnosti se moje manželka obává neškodné konverzační otázky: “A copak dělá váš manžel?” Vždycky jí to zaskočí, takže tazatel snadno nabude pocitu, že je “ducha mdlého” a já, že jsem nějakej podvodník. “Co jim mám říct?” “Řekni, že jsem datový detektiv!” Vždycky se pak zatváří, že jsem se asi zcvoknul.

[VIDEO] Jak na efektivní výrobu pomocí datové integrace

[VIDEO] Jak na efektivní výrobu pomocí datové integrace

Podívejte se na praktický příklad z kolínské tiskárny Colognia Press. Dozvíte se, jak je možné využít datovou analytiku a datovou integraci ve výrobním prostředí. Firmě Colognia Press jsme zvýšili zisk zkrácením prostojů, které jsou nutné pro přestavbu tiskařských strojů. Kolínská tiskárna tak mohla zvýšit výrobní kapacitu o jednotky procent a tím zvýšit svůj zisk.