Jaká byla zkušenost s průběhem certifikace Bizztreatu dle standardů ISO/IEC 27001🛡️? | Mňamka #489

V předchozím článku jsme popisovali definici i smysl a účel certifikace ISO 27001. Samotný proces certifikace, i když má v zásadě dané kroky, je v každé organizaci trochu jiný - především v závislosti na velikosti organizace a související komplexitě (vnitřní hierarchie, interní procesy). Pojďme se tedy podívat jak tento proces probíhal a jaká je vlastní zkušenost Bizztreat.


Analýza a příprava. První a nesmírně důležitý krok, v rámci něhož jsme si především na začátku vybrali externího partnera, který nám pomohl porozumět specifickým požadavkům iso normy a s nímž jsme také následně celý proces přípravy na certifikaci absolvovali. Toto rozhodnutí se ukázalo jako stěžejní pro maximální efektivitu celého procesu. Neztratili jsme se v množství nutných kroků i administrativy a mohli jsme mířit rovnou k cíli cesty.

V této fázi jsme jsi také uvnitř celý projekt naplánovali, definovali kdo-za co je a bude v projektu odpovědný i jaký je realistický časový plán. V našem případě vyžadoval projekt v různých fázích intenzivnější zapojení přibližně 2-3 lidí, z toho 1 člověka po celou dobu projektu. Ambicí pak bylo přípravu i realizaci certifikace dokončit během 1,5 měsíce - a toto předsevzetí se podvedlo dodržet.

V neposlední řadě tento krok obnášel také detailní zmapování a pochopení výchozího stavu věcí (dokumentace, procesy či vnitřní mechanismy), jichž se tato norma týká. Právě v této věci se ukázala spolupráce s věci znalým externím partnerem jako klíčová. Netápali jsme ve tmě, bylo jasné na co se zaměřit.

 

Revize a donastavení systému ISMS (řízení bezpečnosti informací). Vzhledem faktu, že podstata normy ISO 27001 je ve správně a úplně nastaveném a vedeném dokumentovaném systému, je tento krok vlastně tím nejdůležitějším. A pro BizzTreat to nebylo jiné.
Detailně popisovat co přesně systém řízení bezpečnosti informací je, jak vypadá a co vše obnáší, je rozsahem mimo možnosti tohoto článku (s dovolením tak odkáži např. na wikipedii). V každém případě pro nás nebyl novinkou proces samotný (ten už jsme - byť ne pod tímto názvem a ne tak formálně) měli před certifikací. To co se ukázalo jako nejnáročnější, byla ta příprava poměrně značného množství formálních dokumentů, které tento proces fakticky rámují - dokumentují.

Pro ilustraci: Dokumentace systému znamenalo v našem případě vydání 12 tzv. systémových směrnic (v zásadě interních předpisů, které systém v kontextu BizzTreat jasně popisují a specifikují), a také zavedení 29 tzv. systémových záznamů (jakýchsi “provozních dokumentů”). Nejsou to malá čísla a v rámci projektu byl tento krok jednoznačně tím časově nejnáročnějším. 

 

Interní resp. kontrolní audit. Dá se považovat za zkoušku nanečisto. V okamžiku kdy jsme byli přesvědčeni o tom, že máme vše v souladu s očekáváním normy a že nám to také prakticky funguje, domluvili jsme se s naším partnerem na jakémsi otestování, finální kontrole jak dokumentace systému a tak souvisejících interních procesech. Tento audit nanečisto nám pomohl vychytat poslední mouchy a finálně nás připravil na ostrou zkoušku. Externí audit a certifikaci samotnou.

 

Externí audit a certifikace. Den D, v našem případě poslední pátek měsíce dubna. Renomovaná certifikační agentura detailně ověřila a prověřila úplnost a správnost našeho systému, i s ním souvisejících dokumentů. V rámci auditu jsme odpovídali na položené otázky a svá slova zároveň prakticky dokládali. Uplynulé týdny příprav se k naší radosti zúročili a audit proběhl úspěšně. Díky tomu jsme v následujících byli úspěšně certifikování na soulad s normou ISO 27001.

 

Na závěr si dovolím poznamenat, že certifikace není pro Bizztreat (stejně jako pro jakoukoli jinou rozumnou společnost) koncem tohoto příběhu, ale naopak jeho začátkem. Formalizace procesu řízení bezpečnosti informací byl náročný proces, ale velmi užitečný pomocník pro dlouhodobou udržitelnost celého systému, do jehož nastavení, s cílem dlouhodobě a pečlivě chránit jak naše informační aktiva, tak zejména data našich klientů, jsme věnovali tolik úsilí. 


 

Máte k článku nějaké otázky nebo připomínky? Klidně nám napište, rádi to s Vámi probereme :-)

Štěpán Horák

Head of Support/Security

Příběh transformace Crocodille ČR s Bizztreatem | Mňamka #495

Příběh transformace Crocodille ČR s Bizztreatem | Mňamka #495

🔊Jsme pyšný, že s vámi můžeme sdílej skutečný příběh, který píšeme už několik let s naším velkým klientem Crocodille ČR. Právě totiž vyšla nová epizoda Data Talku, ve které máme prostor vyprávět tento příběh! 💥 Reference je tou nejlepší zpětnou vazbou na naší práci, a tady ta reference zaznívá přímo od Jiřího Brothánka a dostává reálný hlas. 🥪 Jsme součástí transformace Crocodille ČR od počátečních někdy i bolestivých kroků, přes výzvy až po triumfy! Jiří Vicherek vede rozhovor s Jiřím Brothánkem, Head of IT v Crocodille, a naším team leaderem Tomášem Dědkem. Společně odhalují, jak jsme s Crocodille postupovali na cestě od tradičních business modelů k implementaci moderního BI a nyní i AI! 🕵️ Jsme hrdí, že můžeme být datovými detektivy pro jedny z hlavních hráčů na českém trhu.🎧Nenechte si tu epizodu ujít!

Zpracování dat z LinkedInu prostřednictvím ETL nástroje Bizzflow  | Mňamka #494

Zpracování dat z LinkedInu prostřednictvím ETL nástroje Bizzflow | Mňamka #494

Pro některé je LinkedIn pouze sociální sítí, na které mají svůj profesní profil, jen aby se neřeklo a pro některé může být LinkedIn jakási svatyně personal brandingu a navazování profesních kontaktů. Fakt, že LinkedIn generuje celosvětově až 80% B2B leadů ze všech sociálních sítí jen potvrzuje to, že zvláště pro firmy je LinkedIn skvělým místem, kde prezentovat svoje produkty či služby. V dnešní mňamce bych ráda mluvila o tom, jak jsem postupovala ve své bakalářské práci na téma Zpracování marketingových dat prostřednictvím ETL nástroje Bizzflow a v podstatě tak představit velmi krátký příběh, jak jsem se dostala z nápadu až k hotovému dashboardu.

Jak probíhala certifikace BizzTreatu dle standardů ISO/IEC 27001? | Mňamka #484

Jak probíhala certifikace BizzTreatu dle standardů ISO/IEC 27001? | Mňamka #484

Duben letošního roku byl pro BizzTreat významným měsícem. Po relativně svižné - cca měsíční - přípravě všech nezbytných formalit a po úspěšném auditu ze strany certifikační agentury, získala naše společnost potvrzení, že její procesy a postupy týkající se informační bezpečnosti, jsou plně v souladu se standardy mezinárodní normy ISO/IEC 27001. Dobrou zprávou je to samozřejmě především pro naše klienty. Ti tak mají další potvrzení odbornosti a spolehlivosti BizzTreat, a mohou si být jistí, že jejich data jsou v dobrých rukou.