Bizztro mňamky datových detektivů

Máme know-how a nebojíme se o něj podělit!

Každé úterý v 7:00 vám pošleme nejdelikátnější #BizztroMňamky ze života datových detektivů do vašeho mailu a "nachytříme vás" našimi oblíbenými tipy, triky a zkušenostmi z datové analytiky, online komunikace a používání cloudových služeb.

Chcete ochutnat?


Bizztro archiv


Grafy, které změnily svět | Mňamka #465

Grafy, které změnily svět | Mňamka #465

Když skotský politický ekonom William Playfair před více než 200 lety vytvořil první koláčový graf na světě, kolegové se mu téměř vysmáli. Ostatně, jak by pouhé nákresy mohly reprezentovat solidní vědecká data? Historie ale dala Playfairovi za pravdu – grafické znázornění číselných hodnot namísto tabulek je nejen možné, ale dokonce velmi žádoucí. Datové vizualizace jsou proto v dnešní době standardem a některé z nich dokázaly změnit i svět. Podívejte se, které to byly!

Hlavní benefity analytiky v HR | Mňamka #462

Hlavní benefity analytiky v HR | Mňamka #462

Datová analytika se postupně stává integrální součástí firemních HR oddělení. Zatímco dříve se firmy v této oblasti řídily spíše populárními trendy nebo jen slepě následovaly konkurenci, dnes už se to dá dělat i jinak. Data vám totiž dávají mocný nástroj, jak zjistit, co je skutečně efektivní a co nikoliv. Nemusíte tak už jen hádat, jaké benefity vaši lidé nejvíce oceňují. Nebo čekat na konec roku s hodnocením jejich výkonnosti. Vše lze dělat v reálném čase. Podívejte se, jaké jsou největší výhody datové analytiky v HR!

Kdy nepoužívat sloupcové grafy? | Mňamka #463

Kdy nepoužívat sloupcové grafy? | Mňamka #463

Sloupcové grafy jsou skvělým a snadno srozumitelným nástrojem pro vizualizaci dat. Není proto divu, že se těší značné popularitě. Problémem ale je, že jsou často využívány i v situacích, na které se příliš nehodí, což může vést k nesprávné či zavádějící interpretaci dat. Typicky se to stává např. při jejich použití k zobrazení sumárních statistik, jakou jsou průměry či mediány, kdy může docházet až k přílišné ztrátě detailu. V dnešní mňamce si ukážeme, proč je v takových případech většinou lepší zvolit jiný typ grafu!

Web scraping – jak překonat nejčastější problémy | Mňamka #460

Web scraping – jak překonat nejčastější problémy | Mňamka #460

Data z webových stránek představují cenný zdroj informací snad pro každou firmu. Možností jejich využití je totiž celá řada – můžete např. sledovat ceny konkurence a na základě toho dynamicky upravovat ceny vlastní nebo provádět rozsáhlé průzkumy trhu a popularity jednotlivých produktů. No jo, jenže jak taková data získat? Mohli byste je samozřejmě sbírat ručně, mnohem lepší ale je vše zautomatizovat pomocí tzv. web scrapingu. To ovšem není jen tak. Podívejte se, na jaké problémy při tom můžete narazit a jak je překonat!

Nahradí AI datové analytiky? | Mňamka #461

Nahradí AI datové analytiky? | Mňamka #461

Koho všeho nahradí umělá inteligence? To je asi jedno z nejdiskutovanějších témat letošního roku. Dnes se proto podíváme, zda na seznamu ohrožených profesí najdeme i datové analytiky. ChatGPT si totiž dokáže poradit i s SQL, Pythonem a R kódováním. A s pomocí pluginu Code Interpreter můžete dokonce provádět analýzu dat a vytvářet grafy. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že datovým analytikům zvoní hrana. Ve skutečnosti to ale tak jednoduché není, jelikož generativní AI má stále jednu velkou Achillovu patu. Více o tom už v dnešní mňamce!

9 trendů v business intelligence | Mňamka #458

9 trendů v business intelligence | Mňamka #458

Poslední dekáda přinesla na poli BI a datové analytiky doslova revoluční změny. Cloudová řešení se stala běžným fenoménem, interaktivní dashboardy a vizualizace nahradily nedostačující a pomalé spreadsheety a ve většině firem došlo k významné demokratizaci procesů, čímž data přestala být výsadou pouze datových analytiků. Ani tím to ale samozřejmě nekončí. Jak všichni víme, pokrok je nezastavitelný a nové BI trendy tak světlo světa spatřují téměř každý den. Podívejte se na přehled těch nejvýznamnějších!

Jak na smysluplné vizualizace | Mňamka #459

Jak na smysluplné vizualizace | Mňamka #459

Data mluví jasně! Tedy až na případy, kdy to není pravda. Datové vizualizace mohou být mocným nástrojem pro srozumitelnou reprezentaci i dosti komplexních informací. Platí to ale pouze za předpokladu, že se při tvorbě grafů a dashboardů držíme těch nejlepších designových principů a best practices. I velmi jednoduchý graf totiž může být značně matoucí, pokud zvolíme např. nevhodné škálování os nebo jestliže si vybereme jen takové datové body, které podporují náš pohled na věc. Přečtěte si, na co si dát při tvorbě vizualizací pozor!

Základní pojmy v datovém modelování | Mňamka #457

Základní pojmy v datovém modelování | Mňamka #457

Co je to datový model? Jaký je rozdíl mezi konceptuálním a logickým modelem? A k čemu slouží proces tzv. normalizace? Bez datového modelování se dnes v BI obejdete už jen stěží, Kuba si o něm proto připravil krátkou minisérii, ve které si vše probereme od úplných základů. V prvním díle se seznámíme s nejdůležitějšími pojmy, které byste v této souvislosti měli znát, a na jednoduchém příkladu z oblasti sales si ukážeme, jak takový datový model vlastně vypadá. Tak pojďme na to!

4 dimenze datové analytiky | Mňamka #455

4 dimenze datové analytiky | Mňamka #455

Firemní kulturu si nemůžete koupit, musíte ji vybudovat. A platí to samozřejmě i v oblasti dat. Většina firem má sice v dnešní době za cíl stát se více data-driven, často ale podceňují jednu důležitou věc. A to investice do datové gramotnosti svých lidí. Bez nich se skutečně neobejdete. Tedy pokud nechcete, aby vaši lidé disponovali jen povrchní znalostí deskriptivní analytiky a všechno ostatní přijímali jako netransparentní výstupy z nějaké magické „černé krabičky“. Přečtěte si, jak se tomu vyvarovat!

Jak zlepšit marketingové kampaně pomocí dat? | Mňamka #456

Jak zlepšit marketingové kampaně pomocí dat? | Mňamka #456

Úspěch každého businessu do značné míry závisí na efektivitě jeho marketingových kampaní. Není proto příliš překvapivé, že datová analytika našla v oblasti marketingu velmi široké pole působnosti. Mezi nejpoužívanější datové techniky pro zlepšení efektivity marketingových kampaní patří například segmentace zákazníků, analýza sentimentu, prediktivní analytika, A/B testování, analýza sociálních sítí a autonomní doporučující systémy. Podívejte se, jak je můžete využít i pro zlepšení vašich kampaní!